Kontaktandmete värskendamine

Korteri number
Korteri omanik
Korteriomaniku telefon
Korteriomaniku e-post

Pereliikme või üürniku nimi / isikukood / telefon / e-post
Kui korteriomanik ei ela antud aadressil, siis tema tegelik elukoht

Kuhu ja kellele helistada avarii korral, kui korteriomaniku telefon ei vasta


Lisainfo, mida juhatus võiks teada

LUBAN vajadusel edastada korteriomaniku kontaktandmeid teistele Ühistu liikmetele või Ühistu tegevusega seotud kolmandale osapooleleEI LUBA edastada korteriomaniku kontaktandmeid teistele Ühistu liikmetele või Ühistu tegevusega seotud kolmandale osapoolele