Korteri number
  Korteri omanik
  Korteriomaniku telefon
  Korteriomaniku e-post

  Pereliikme või üürniku nimi / isikukood / telefon / e-post
  Kui korteriomanik ei ela antud aadressil, siis tema tegelik elukoht

  Kuhu ja kellele helistada avarii korral, kui korteriomaniku telefon ei vasta


  Lisainfo, mida juhatus võiks teada

  LUBAN vajadusel edastada korteriomaniku kontaktandmeid teistele Ühistu liikmetele või Ühistu tegevusega seotud kolmandale osapooleleEI LUBA edastada korteriomaniku kontaktandmeid teistele Ühistu liikmetele või Ühistu tegevusega seotud kolmandale osapoolele