Korteri number
    Auto number
    Auto mark
    Kasutaja nimi
    Kasutaja telefon
    Kasutaja e-post