2022 majanduskava
2021 majanduskava2021 majandusaasta aruanne2021 aruanne elanikele
2020 majanduskava2020 majandusaasta aruanne2020 aruanne elanikele
2019 majanduskava2019 majandusaasta aruanne2019 aruanne elanikele
2018 majanduskava2018 majandusaasta aruanne2018 aruanne elanikele
2017 majandusaasta aruanne2017 aruanne elanikele


KÜ Paldiski 171 põhikiri

KÜ Paldiski 171 kodukord

Elamu osade kohustuste jaotus korteriomaniku ja KÜ Paldiski 171 vahel 

 

Energiapaigaldise nõuetekohustuse tunnistus